Ana
Hakkımızda
Üyeler
Faaliyetler
Ödüller
QSL / İletişim
Muhtelif Bilgi
Home
About Us
Members
Activities
Awards
QSL / Contact
Info for Foreigners

TCSWAT tarafından hazırlanan

Afet Haberleşme Eğitimleri

Herhangi bir doğal afet ya da büyük çaplı bir acil durum halinde, telefona dayalı haberleşme sistemleri çalışamaz hale gelmekte ve bunun sonucunda da tür olaylara müdahale ile yükümlü kurumlar verimli bir şekilde çalışamaz duruma düşmektedir. Böyle anlarda haberleşmeyi mümkün kılan tek yöntem telsizdir. Öte yandan, telsiz haberleşmesinin mümkün olduğu durumlarda dahi, farklı kurumların telsizleri farklı frekans ve bandlarda olduğu için kurumlararası koordinasyonun sağlanmasında güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Dahası, bu kurumların röle adı verilen telsiz aktarma istasyonları çöktüğü takdirde, kendi elemanlarıyla iletişimi de kesintiye uğramaktadır.

Bu tür durumlarda, devreye radyo ve telsiz amatörleri girerek sorunun çözümüne katkıda bulunmaktadır. Telsiz ve radyo amatörleri, dünyanın her yerinde haberleşme alanına ilgi duyan elektronik meraklılarından oluşur. Ancak ülkemizdeki amatörlerin sayısı oldukça sınırlı olduğu gibi, bunlar arasında afet haberleşmesine ilgi duyanların sayısı da maalesef iki elin parmaklarını geçmeyecek kadardır.

Bizler, afet haberleşmesine ilgi duyan küçük bir radyo ve telsiz amatörleri grubuyuz. Her birimizin araçları, bir kriz merkezinin haberleşme ihtiyacını rahatlıkla çözebilecek şekilde donatılmış durumda. [İlginizi çekiyor ise TA2RX'in aracını ayrıntılarını inceleyebilirsiniz.]  Biz, herhangi bir afet ya da acil durum halinde, bir kaç saat içinde tam teçhizatlı olarak harekete hazırız. Ama bütün sayımız bu kadar sınırlı iken kaç tane kriz merkezine hizmet verebiliriz ki? Bu sorunu aşmak için her türlü sivil toplum kuruluşundan bağımsız, bütünüyle şahsi çabalarımızla, bu konuda bir şeyler yapmak için yola çıktık. Bu amaçla, acil durumlarda telsiz haberleşmesi üzerine bir dizi eğitim hazırladık.

Bu eğitimlerin birinci basamağında, telsiz kullanımı hakkında hiç bir bilgisi olmayan ya da fiilen telsiz kullanan ama bu konuda yeterli teknik bilgiye sahip olmayanları bilgilendirmek ve yaygın olarak karşılaşılan sorunların üstesinden gelme becerisi kazanmalarını sağlamayı amaçlıyorduk.

Benim AKUT'ta aktif olarak çalıştığım dönemde hazırladığım bir acil durumlarda haberleşme kitapçığı vardı. TA1HZ'nun da 112 personeli için hazırladığı bir başka doküman vardı. Bunları bir araya getirip daha kapsamlı bir tane hazırladık. Sivil Savunma Amiri arkadaşımız TA2DJ bunu gözden geçirdi ve böylece harekete hazır hale geldik. 

Temasa geçmek istediğimiz, afetlere müdahale ile ilgili kurum ve kuruluş sayısı 100'ün üzerindeydi. Bunlara göndereceğimiz üst yazı ile beraber, hazırladığımız kitapçığın da birer nüshasını göndermek ve eğitilecek kişi sayısı kadar çoğaltma işini onların halletmesini istemeyi düşünüyorduk. Ancak, kitapçığın yüzden fazla nüshasını fotokopiyle çoğaltmanın maliyeti oldukça yüksekti. Aynı parayla 2000 nüsha kitapçık bastırabiliyorduk. Bir süre bu iş için bir sponsor aradık. Kimse ilgilenmeyince baskı işini de kendi aramızda para toplayarak hallettik ve 2007 yıl başından önce davet yazılarını göndermeye başladık. 

Şu ana kadar bu çerçevede eğitim verdiğimiz kişi ve kurumların listesi şöyledir:

EĞİTİM VERİLEN TOPLAM İNSAN SAYISI: 2243 kişi

2010 Yılı Toplam: 88 kişi

2009 Yılı Toplam: 377 kişi

 • 41 kişi: Muhtelif Devlet Hastaneleri (20 Ekim 2009)
 • 55 kişi: İstanbul UMKE (26 Mayıs 2009)
 • 30 kişi: İHH (9 Mayıs 2009)
 • 16 kişi: 18 Mart Üniversitesi (24 Nisan 2009)
 • 42 kişi: İstanbul UMKE (14 Nisan 2009)
 • 120 kişi: Kuzey Marmara UMKE (26-28 Mart 2009 Edirne Kampında)
 • 49 kişi: İstanbul UMKE (20 Ocak 2009)
 • 24 kişi: Tekirdağ UMKE (?? Ocak 2009)

2008 Yılı Toplam: 458 kişi 

 • 38 kişi: İstanbul UMKE (23 Ocak 2008)
 •  57 kişi: Marmara Bölgesi UMKE (5 Şubat 2008)
 •  20 kişi: İstanbul UMKE (20 Şubat 2008)
 •  20 kişi: Marmara Bölgesi UMKE (4 Mart 2008)
 •  25 kişi: Marmara Üniversitesi Sivil Savunma Kulübü (19 Mart 2008)
 •  25 kişi: İstanbul UMKE (25 Mart 2008)
 •  34 kişi: Trakya Bölgesi UMKE (9 Nisan 2008)
 •  15 kişi: Marmara Üniversitesi Arama-Kurtarma Birliği (15, 22 Nisan 2008)
 •  42 kişi: Yalova UMKE + K77 + İtfaiye (20 Nisan 2007)
 •  43 kişi: Üsküdar Devlet Hastanesi (6 Mayıs 2008) 
 •  38 kişi: Muhtelif Devlet Hastaneleri, İstanbul (14 Mayıs 2008) 
 •  38 kişi: Fatih Sultan Mehmet Hastanesi, İstanbul (3 Haziran 2008) 
 •  63 kişi: Muhtelif Devlet Hastaneleri, İstanbul (18 Haziran 2008) 

2007 Yılı Toplam: 1320 kişi

 • 610 kişi: İstanbul Emniyet Müdürlüğü (5 Ocak - 15 Şubat 2007) (460 gönüllü + 150 Haberleşme Şube Müdürlüğü)
 •  15 kişi: Türk Telekom Ümraniye Fabrika Müd. SS (21 Şubat 2007)
 •  10 kişi: Ümraniye Belediyesi SS (21 Şubat 2007)
 •  16 kişi: Kadıköy Belediyesi SS ve Kriz Mrk. Pers (5 Mart 2007)
 •  11 kişi: BÜ Kandilli Rasathanesi İAHEP Pers. (6 Mart 2007)
 •  24 kişi: Elektrik Üretim AŞ. Ambarlı Termik Santrali (21 Mart 2007)
 •   2 kişi: Aygaz Ambarlı Dolum Tesisi (21 Mart 2007)
 • 180 kişi: Sağlık Bakanlığı, Acil Sağlık Hizmetleri + UMKE personeli (26-29 Mart 2007)
 •  40 kişi: İstanbul 112 (14 Nisan 2007)
 •  51 kişi: Antalya 112+UMKE (6 Ağustos 2007)
 •  35 kişi: Antalya İtfaiyesi (10 Ağustos 2007)
 •  19 kişi: Yalova İl Gençlik Meclisi (8 Eylül 2007)
 •  18 kişi: Ikarus Yamaç Paraşütü Kulübü (29 Eylül 2007)
 •  60 kişi: 39 Echolink bağlantı noktası üzerinden Amatör Telsizcilere (6 Ekim ve 3 Kasım 2007)
 •  69 kişi: Yalova Muhtarları (7 Kasım 2007)
 •  22 kişi: Yalova AYM Koordinasyon Personeli (17 Kasım 2007)
 •  16 kişi: Yalova Sivil Toplum Kuruluşları Personeli (17 Kasım 2007)
 •  36 kişi: Denizli 112 + UMKE (24 Kasım 2007)
 •  38 kişi: Yalova 112 + UMKE (28 Kasım 2007)
 •  28 kişi: Yalova İtfaiyesi (1 Aralık 2007)

 •  19 kişi: Yalova Hizmet Grupları (5 Aralık 2007)
Birinci basamak eğitimlerde kullanılmak üzere hazırladığımız eğitim kitapçığının elektronik bir nüshasını web üzerinden temin etmek mümkündür. Hiç bir telif hakkı beklentisi olmaksızın hazırlanan ve bu kitapçığı, bütünlüğünü bozmamak kaydıyla, bu amaçla dilediğiniz kadar çoğaltıp kullanabilirsiniz.

İkinci basamak eğitimlerde amatör telsizcilik belgesi almaya yönelik olarak temel elektronik, işletme, mevzuat ve mors eğitimlerinden oluşan bir program planladık. 

Amatör Telsiz sınavına yönelik eğitim verilen kişi ve kurumların listesi şöyledir: 

2008 Yılında:

 • 25 kişi: Marmara Üniversitesi Sivil Savunma Kulübü (26 Mart, 2, 9, 16, 23, 30 Nisan 2008)
 • 15 kişi: Haliç Üniversitesi Öğrencileri (21, 28 Mart, 4, 25 Nisan 2008)
 • 22 kişi: Yalova UMKE + K77 + İtfaiye (27 Nisan 2007; 4, 11, 18 Mayıs 2008): Sınava giren 1 kişi B sınıfı Amatör Telsiz Lisansı almaya hak kazandı. 
2007 Yılında:
 • 40 kişi: İstanbul 112 (21, 28 Nisan ve 5 Mayıs 2007): Sınava giren 12 kişinin 7'si B sınıfı Amatör Telsiz Lisansı almaya hak kazandı. 
 • 18 kişi: Ikarus Yamaç Paraşütü Kulübü (6, 13 Ekim, 10, 17, 24 Kasım 2007): Sınava giren 8 kişinin 5'i geçti. Bunların 1'i A sınıfı, 4'ü B sınıfı Amatör Telsiz Lisansı almaya hak kazandı. 
Amatör telsizcilik belgesine sahip personelin afet haberleşmesi konusunda yetkinleşmesi için ise daha teknik bir dizi eğitim programı öngördük.

Emergency Communications Training

Organized by TCSWAT

During a natural disaster or a large scale emergency, communication systems based on telephone services become unusable, causing relief organizations to operate efficiently. Two way radios are the only means of proper communications in such situations. Furthermore, even if radios function properly, relief organizations cannot talk to each other because they are all on different frequencies and bands. If their repeaters fail, they cannot communicate with their own team members, either. 

In such situations, radio amateurs step in to help solve the problem. Radio amateurs all around the world are people interested in communications electrronics. However the number of HAMS in Turkey are very limited. Worse, those interested in emergency communications among them are not more than a handful.

We have got a small group of emergency communications enthusiasts in Istanbul. Each of our team members' vehicles are well equipped to solve communication needs of a diaster management center. [You can see the details of TA2RX's, if you are interested.] We are all ready to move, fully loaded, within a couple of hours in case of an emergency but how many crisis centers can we serve, when all of us are just a handful? To overcome this, independent of any organization and totally with personal initiatives, we decided to do something about it. With this aim, we organized a series of training sessions on emergency radio communications.

As a first step, we were aiming to train staff of relief organizations, who have no knowledge of radio communications or who practically use radios during the daily course of their work but have got no technical knowledge about them, and make them capable of solving common problems encountered.

I had written a booklet on emergency communications for AKUT (a SAR organization), during my active years there, and TA1HZ had another, he had written for the ambulance service staff. We brought those together and prepared a new and more comprehensive one, for this purpose. TA2DJ, who is a civil defence specialist, proofread the new text and we were ready to go.

The list of relief organizations we wanted to contact for this purpose were more than 100. We wanted to send a copy of the booklet, together with our cover letter and ask them to duplicate it for their staff but the cost of photocopying 100+ copies of the booklet was quite high. With the same amount of money we could get 2000 copies published. We looked for a sponsor for some time but nobody was interested. So we financed the printing ourselves and sent the announcement letters before the 2007 new year's eve.

The breakdown of the number of people we have trained so far is as follows:

CUMULATIVE NUMBER OF PEOPLE TRAINED: 2243 

Total of 2010: 88

Total of 2009: 377

 • 41: Various State Hospitals (20 October 2009)
 • 55 : İstanbul National Medical SAR Team  (26 May 2009)
 • 30 : İHH (9 May 2009)
 • 16 : 18 Mart University (24 April 2009)
 • 42 : İstanbul National Medical SAR Team  (14 April 2009)
 • 120 : Northern Marmara National Medical SAR Team  (26-28 March 2009 @ Edirne Camp)
 • 49 : İstanbul National Medical SAR Team  (20 January 2009)
 • 24 : Tekirdağ National Medical SAR Team  (?? January 2009)

Total of 2008: 458 

 •  38 : İstanbul National Medical SAR Team (23 January 2008)
 •  57 : Marmara Region National Medical SAR Team (5 February 2008)
 •  20 : İstanbul National Medical SAR Team (20 February 2008)
 •  20 : Marmara Region National Medical SAR Team (4 March 2008)
 •  25: Marmara University Civil Defence Club (19 March 2008)
 •  25: İstanbul UMKE (25 March 2008)
 •  34: Trakya Region National Medical SAR Team (9 April 2008)
 •  15: Marmara University SAR Team (15, 22 April 2008)
 •  42: Yalova National Medical SAR Team + K77 SAR Team + Fire Brigade (20 April 2007)
 •  43: Üsküdar State Hospital (6 May 2008) 
 •  43: Various State Hospitals, İstanbul (14 May 2008) 
 •  38 : Fatih Sultan Mehmet Hospital, İstanbul (3 June 2008) 
 •  63: Various State Hospitals, İstanbul (18 June 2008) 

Total of 2007: 1320 

 • 610 : Istanbul Directorate of Police Force (5 January - 15 February 2007) (460 volunteers + 150 Communications Unit staff)
 •  15 : Turkish Telecom Umraniye Factory Civil Defence Team (21 February 2007)
 •  10 : Umraniye Municipality Civil Defence team (21 February 2007)
 •  16 : Kadıkoy Municipality Civil Defence team and Crisis Management Center staff (5 March 2007)
 •  11 : BU Kandilli Observatory; Istanbul Disaster Preparedness Training Project staff (6 March 2007)
 •  24 : Electricity Production PLC, Ambarlı Thermic Power Plant staff (21 March 2007)
 •   2 : Aygaz Ambarlı LPG Filling Plant staff (21 March 2007)
 • 180 : Ministry of Health, Emergency Medical Services staff + National Medical SAR Team (26-29 March 2007)
 •  40 : İstanbul Ambulance service (14 April 2007)
 •  51 : Antalya Ambulance service + National Medical Rescue Team  (6 August 2007)
 •  35 : Antalya Fire Brigade (10 August 2007)
 •  19 : Yalova Provincial Youth Council (8 September 2007)
 •  18 : Ikarus Pragliders Club (29 September 2007) 
 •  60 : Radio Amateurs over 39 Echolink nodes (6 October and 3 November 2007)
 •  69: Yalova District Governors (7 November 2007)
 •  22: Yalova Emergency Coordination Center staff (17 November 2007)
 •  16: Yalova NGO stafff (17 November 2007)
 •  36 : Denizli Ambulance service + National Medical SAR Team (24 November 2007)
 •  38 : Yalova Ambulance service + National Medical SAR Team (28 November 2007)
 •  28 : Yalova Fire Brigade (1 December 2007)
 •  19 : Yalova Official Service Groups (5 December 2007)
A copy of the booklet we have prepared for the first step of our radio trainings is awailable over the web. 

In the second step training sessions, we planned to equip candidates with information on basic  elecctronics, communication techniques, legislation and Morse, aiming to prepare them for the amateur radio exam.

The breakdown of the number of people trained for the Amateur Radio exam is as follows: 

 In 2008:

 • 25 : Marmara University Civil Defence Club (26 March, 2, 9, 16, 23, 30 April 2008)
 • 15 : Haliç University Students (21, 28 March, 4, 25 April 2008)
 • 22: Yalova National Medical SAR Team + K77 SAR Team + Fire Brigade (27 April; 4, 11, 18 May 2008): One person who actually took the exam, has become a CEPT Class II radio amateur. 
In 2007:
 • 40 : İstanbul Ambulance service staff (21, 28 April and 5 May 2007): Of the 12 people who actually took the exam, 7 passed it and became CEPT Class II radio amateurs. 
 • 18 : Ikarus Pragliders Club (6, 13 October, 10, 17, 24 November 2007): Of the 8 people who actually took the exam, 5 of them passed it. Of these, 1 has become CEPT Class I and 4 has become CEPT Class II radio amateurs. 
We planned a more technical training for relief staff that own an amateur radio licence, with the aim to turn them into emergency communications specialists.