Ana
Hakkımızda
Üyeler
Faaliyetler
Ödüller
QSL / İletişim
Muhtelif Bilgi
Home
About Us
Members
Activities
Awards
QSL / Contact
Info for Foreigners

Plaket Yapımı / Building a PCB

Lokal QRM'e sebep olmamak için bunları XYL QTH iken denemeyin.
/ To avoid local QRM, do not attempt when XYL is @ QTH
TA7BB Ömer Yenigün'e kılavuzluğu için ve TA7EA İsmail Aydın'a yardımcı öğretmenliği için teşekkürler.
/ MNY TNX to TA7BB Ömer Yenigün for his guidance and to TA7EA İsmail Aydın for his co-teaching
Orijinal / Original
Çoğaltma / Duplication
Baskı. Parlak dergi kağıdı kullanın. Doldurulmuş toner iyi sonuç vermiyor.
/ Print. Use glossy magazine paper. Refilled toners are no good
Kesim / Cut to size
Bantlayın ki kaymasın. / Tape, so that it does not move.
Yastıklayın / Cushion
5-10 dakika / minutes
Soğutun / Cool down
Yarım saat suda kalsın. / Leave in water for 1/2 hr.
Ovalayarak çıkarın. / Rub to remove.
Eksik yerleri tamamlayın. / Complete the missing parts.
Oran 4:1 (Kimine göre 3:1) / 4:1 ratio HCL (18%) and H2O2
İki ele de takın. / Use on both hands.
Yoksa... / Else...
Abartmayın, bu kadar yeter. Açık havada çalışın. Çıkan gazı solumayın.
/ Don't exaggerate, this much is enough.Work in open air. Do not breathe the off gas.
Kalan asidi bolca suyla karıştırdıktan sonra tıkanık boruları açmak için kullanabilirsiniz.
/ You can use the remaining acid, after diluting with plenty of water, to open up clogged pipes.
Kurumuş hali / After drying
Selülozik tiner / Cellulosic thinner
0,8mm
Delikleri büyütün ki parçalar kolay geçsin.
/ Enlarge the holes, so that pieces fit easily.